ساعت
اوقات شرعی
آمار سایت

نمایش امار کل بازدیدکنندگان سایت :  82686

نمایش بازدیدکنندگان امروز : 169

نمایش بازدید کنندگان حاضر در سایت:2

آیین نامه مالی 1399

   دانلود : قانون بودجه سال 99 مربوط به شهرداری.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود : قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.pdf           حجم فایل 440 KB
   دانلود : آيين نامه تقسيط عوارض پروانه ساختماني.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : آیین نامه مالی شهرداریها.pdf           حجم فایل 114 KB